د ښاروالۍ څیړنو دفتر

هغه څه چې موږ یې کوو.

د ښاروالۍ د تفتیش دفتر د پیټسبورګ ښار د کارمندانو پروړاندې د ملکي او / یا جنایی سرغړونو د خلکو شکایتونو ته رسید ، تحلیل او څیړنې همغږي کولو مسؤلیت لري. پدې کې یونیفارم پرسونل شامل دي لکه اور ، پولیس ، EMS ، او د ودانۍ تفتیش کارمندان.

د پیټسبورګ عکس ښار