د انسان سرچینې او مدني خدمت

د پیټسبورګ عکس ښار
بشري سرچینې او ملکي خدمتونه

د بشري سرچینو او ملکي خدمتونو څانګه هغه تار دی چې د پیټسبورګ ښار ټولې څانګې له لارې اوبدل او نښلوي. بشری سرچینې په ډیرو اړوندو فعالیتونو کې دخیل دی لکه: ګمارنه او انتخاب؛ معاش او ګټې؛ تګلارې او کړنلارې روزنه او پرمختګ د کاري ځواک خوندیتوب نوښتونه؛ د کارمندانو د هوساینې برنامې د کارمندانو ساتل؛ او د بشري سرچینو په ساحه کې راتلونکي تمایلونه خپل کړي.