د ګټو استخدام

د غاښونو پوښښ

وړ کارمندان ممکن د ډیلټا ډینټل له لارې د پیټسبورګ د غاښونو په برنامه کې برخه واخلي. د پوښښ په دریو کچو کارمندانو ته شتون:

  • د اساسي
  • وده
  • غوره

پوښښ به د میاشتې لومړۍ ورځ د کرایې له نیټې څخه days if ورځې وروسته پیل شي که چیرې غوره شي ، پرته لدې چې د اتحادیې د غړو د معاملې تړون کې نه وي ویل شوي.