نوښت او فعالیت

زه او د P ماموریت

د ښار ټولو څانګو ته د ستراتیژیک ټیکنالوژۍ خدماتو او ملاتړ وړاندې کول ، د ښار په حکومت او پراخه ټولنه کې د تکنالوژۍ نوښت ، او د معلوماتو اغیزې پریکړې کولو او د پروسې دوامداره پرمختګ مالتړ کولو سره د ښار اغیزمن او اغیزمن خدمات اسانه کول.