د پولیسو بیورو

د بیج تاریخ

په 1873 کې ، د پولیسو بیج د پیټسبورګ ښار لخوا رسما ډیزاین او تنظیم شو. بیج یو ځانګړی ډیزاین دی: کریسټ د ولیم پټ د وسلو له کوټ څخه دی ، د چاتم لومړنی ارل ، او سړی د هغه لپاره پیټسبورګ نومیږي. د بیج شاوخوا ګارټر د دریم پاچا جورج سره تړاو لري ، د امریکایی استعماراتو وروستی انګلیسي واکمن. ieldield a د circ 15 century century century century century. Greek Greek. Greek Greek Greek foot foot foot foot foot soldiers soldiers soldiers by by .ﻮا. used. used...... fighting........... .ield.... .ږي. د 16 او 17 پیړیو په جریان کې ، د سرکلین شیلډ په برتانیا ټاپوګانو کې په پراخه کچه وکارول شو ، له همدې امله په پیټسبورګ کې څرګندیږي. د پیټسبورګ پولیس بیج د خپل ځانګړي ډیزاین او تاریخ سره د پیټسبورګ د پولیسو د نارینه او ښځینه وو لخوا په ډیر ویاړ سره پوښل شوی.