اداري څانګه

د څانګې مینو

د پولیسو څانګې

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو زون

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د ادارې څانګه

د اداري څانګې کې شامل دي:

  • د پولیسو روزنې اکاډمۍ
  • د ښوونځي کراسنگ ګارډونه
  • پرسونل او مالیه
  • د ملاتړ خدمتونه
  • د تحقیق او ځانګړي پیښو پلان کول.
د اړیکې معلومات
د جرمونو تحلیل 412-323-7844
پرسونل او مالیه 412-323-7847
د ملکیت کوټه 412-323-7900
د ریکارډونو خونه 412-255-2920
د ښوونځي کراسنگ ګارډونه 412-665-3775
د ځانګړي پیښو پلان کول 412-323-7825
د روزنې اکادمۍ 412-665-3601
وارنټ دفتر 412-255-8817