د پولیسو زون 6

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو څانګې

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د پولیسو زون 6

زون 6 سیل
د زون 6 پولیس سټیشن
د ځانګړي ګمارنې څانګه
312 S. اصلي سړک
پیټسبورګ PA 15220
412-937-3051

قوماندان:
رای ریپول

د نوي پولیسو ډیټا پورټل څخه لیدنه وکړئ او متقابل نقشې وګورئ چې د راپور شوي فعالیت او تاوتریخوالی جرمونو په اړه معلومات چمتو کوي.