د ښاروال دفتر شمیره

د ښاروال دفتر

ایا د پیټسبورګ ښار په اړه د عمومي معلوماتو په لټه کې یاست؟ تاسو کولی شئ د د ځواب ویلو مرکز د تفصيلي معلوماتو لپاره ، غیر اضطراري اندیښنې او نظریات.
3-1-1 ډایل کړئ ، د پیټسبورګ څخه بهر؟ زنګ ووهه 412-255-2621.
د آنلاین خدمت غوښتنې فورمه

د ښاروال دفتر 412.255.2626 فاکس: 412.255.8602
ارتباطات  412.255.2619 فاکس: 412.255.2687
د مدیریت او بودیجې دفتر 412.255.2640 فکس: 412.255.4899
پالیسي  412.255.2618 فاکس: 412.255.2687
د ګاونډیو کلیو پیلونه 412.255.2739 فاکس: 412.255.2687
د ځوانانو تګلاره 412.255.2258  
د دولت له خوا وړاندیزونه 412.255.2038  
د ټولنې افکار  412.255.4773  
د ښاروال 311 XNUMX مرکز  412.255.2621