د پیټسبورګ ښار

د ښار پیښې

Filter
'
دکمپاینونونېټهد پيل وختد پاي وخت
د هارډ ٹو ری سائیکل ښار شورا ولسوالۍ 8 ټولګه پیښه10 / 24 / 2020 9: 00 am1: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 27 / 2020 1: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه10 / 28 / 2020 2: 00 pm
د پیټسبورګ ټریک یا درملنې ښار10 / 31 / 2020 5: 00 pm7: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه11 / 04 / 2020 12: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 05 / 2020 9: 00 am
د هارډ ټیک ری سائیکل ښار شورا ولسوالۍ 3 د راټولولو پیښه (سویل اړخ او هیلټاپ)11 / 07 / 2020 9: 00 am1: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 10 / 2020 1: 00 pm
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه11 / 11 / 2020 10: 00 am11: 30 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 12 / 2020 9: 00 am
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټۍ کاري ځواک11 / 16 / 2020 7: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه11 / 17 / 2020 2: 30 pm4: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه11 / 18 / 2020 9: 00 am10: 30 am
د هنر کمیسیون غونډه11 / 18 / 2020 2: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 19 / 2020 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 24 / 2020 1: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه12 / 02 / 2020 12: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 03 / 2020 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون12 / 08 / 2020 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 10 / 2020 9: 00 am
د معلولینو لپاره د ښار - کاونټۍ کاري ځواک12 / 21 / 2020 7: 00 pm