د ټینیس اجازه لیکونه او مقررات

د بیروني ټینس اجازه او قواعد

سټیپارک د ټینس اجازه او قواعد

د 2020 بیروني ټینس جواز غوښتنلیک 

دا غوښتنلیک د عالي ښوونځیو ، کالجونو او خصوصي ګروپونو لپاره دی چې د موسمي کارونې ، ټورنمنټونو ، کلینیکونو او داسې نورو لپاره د بیروني ټینس محکمو څخه کار غواړي. بیروني محکمې د هر وخت لپاره د عامې خلکو لپاره خلاصې دي - پرته له کومې اجازه ورکړل شوې ډلې د.

د COVID-19 د بیروني محکمې قواعد

USTA COVID-19 خوندیتوب

د محکمې قواعد او لارښوونې