زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
د ویبسټر ایوینیو/بیګیلو بولیوارډ د شپې بندونه د I-579 CAP پروژې لپاره راتلونکې اونۍ پیل کیږي
پیټسبورګ په متحده ایالاتو کې د مهاجر ، کډوال او نوي امریکایانو لپاره د 12 تصدیق شوي هرکلي ځای شو.
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
د ویبسټر ایوینیو/بیګیلو بولیوارډ د شپې بندونه د I-579 CAP پروژې لپاره راتلونکې اونۍ پیل کیږي
پیټسبورګ په متحده ایالاتو کې د مهاجر ، کډوال او نوي امریکایانو لپاره د 12 تصدیق شوي هرکلي ځای شو.
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ټول خبرونه وګورئ