زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
د پیټسبورګ ښاروال ایډ ګینی بیان د سترې محکمې په اړه د Roe v. Wade په اړه
د پیټسبورګ ښار د تاوتریخوالی ټولنې پانګوونې مرستې بندولو اعلان وکړ
ښاروال ګینی د پیټسبورګ پرمختګ د نړیوال راپورته کیدونکي ټیک ایکوسیستم په توګه لمانځي
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
د پیټسبورګ ښاروال ایډ ګینی بیان د سترې محکمې په اړه د Roe v. Wade په اړه
د پیټسبورګ ښار د تاوتریخوالی ټولنې پانګوونې مرستې بندولو اعلان وکړ
ښاروال ګینی د پیټسبورګ پرمختګ د نړیوال راپورته کیدونکي ټیک ایکوسیستم په توګه لمانځي
ټول خبرونه وګورئ