د 2 اړیکې اړیکې

د ولسوالۍ 2 سره اړیکه ونیسئ

د شورا رییس تریسا کایل - سمیټ دفتر
510 د ښار - ښار ودانۍ
د 414 ګرانټ سړک
Pittsburgh، PA 15219

تلیفون: 412-255-8963
فاکس: 412-255-8644
Theresa.kail-smith@pittsburghpa.gov