د 6 اړیکې اړیکې

د ولسوالۍ 6 سره اړیکه ونیسئ

د کونسل مین آر. ډینیل لاویل دفتر
د ښار-کاونټي ودانۍ
د 414 ګرانټ سړک
Pittsburgh، PA 15219
فاکس: 412-255-0820

ډینیل ووډ
د کارکوونکو رئیس

تلیفون: 412-255-2134
daniel.wood@pittsburghpa.gov

کیسنډرا ایم ولیمز
د ټولنې اړیکو مدیر

تلیفون: 412-255-2134
cassandra.williams@pittsburghpa.gov

جوزف ډي. ویلیمز (JD)
مقننه مرسته

تلیفون: 412-255-2134
joseph.williams@pittsburghpa.gov