په ICE تاکیدونه

په یخ باندې ویلینټین

ویلینټاینز) ن په شینلي سکیټینګ رنک کې یخ.

رومانس د فبروري په 14 ، په شینلي پارک سکیٹنگ رنک کې هوا ډکوي ، د ویلینټاین په ورځ د ستورو لاندې سکیٹنگ!

DATE:  Monday, February 14, 2022

TIME: TBD

ځای: د شینلي پارک سکیټګ رینک

  • Details coming soon...

د یخ ملګرو سره زموږ له ویلینټاین څخه ځانګړې مننه ...