د متقابل عمل تاوتریخوالي ډشبورډونه

د څانګې مینو

متقابل تاوتریخوالي ډشبورډونه

د پولیسو لینکونه

د عامه خوندیتوب لینکونه

متقابل تاوتریخوالي ډشبورډونه

زموږ د متقابل عمل د تاوتریخوالي ډشبورډونو هدف دا دی چې د جرم پورې اړوند معلومات په لید او د پوهیدلو اسانه لارې کې وړاندې شي.

د دې معلوماتو یا د دې د څرنګوالي د څرنګوالي په اړه د پوښتنو لپاره ، مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ: DHS-Research@alleghenycounty.us