EK AND F..... ﺍ.. FAR .AR..

د شاتو د مچيو روزنه او د فارم څاروي

په ښار کې د شاتو د مچیو یا فارمونو څارویو ساتلو کې د مقرراتو او جوازونو په اړه د معلوماتو لپاره لاندې شمیره وګورئ یا 412-255-2241 ته زنګ ووهئ:

د خنزیر ځینې کوچني نسلونه پرته له اجازې د پالتو په توګه اجازه لري. د نورو معلوماتو لپاره د څارویو پاملرنې او کنټرول ته په 412-255-2036 تلیفون وکړئ.