د انیمال کنټرول سره اړیکه

اړیکه

دفتر: (دوشنبه د جمعې له سهار د سهار له to تر ماسپښین پورې) 7--3-412- .255..

بیړني حالتونه: (د ماسپخین له 11 څخه تر 7 سهار د جمعې او جمعې له ماښام 5 څخه تر 9 پورې شنبه او یکشنبه) 412-255-2935

ورځني عملیات: دوشنبه د جمعې له سهار له 7 څخه تر ماښام 3 پورې او د ماسپخین له 3 څخه تر 11 بجو پورې اونۍ او رخصتۍ د سهار له 9 څخه تر ماښام 5 پورې