اپیلونه

غوښتنلیکونه

که د معلوماتو لپاره غوښتنه د ښار لخوا رد او یا هم منل شوې وي ، نو غوښتونکی ممکن د پریکړې په اړه د پنسلوانیا د خلاص ریکارډونو دفتر ته اپیل وکړي:

ستر مدیر
د خلاص ریکارډ دفتر
کامن ویلت کیسټون ودانۍ
400 شمالي سړک ، څلورم منزل
هیرسبرګ ، PA 17120

استیناف باید د ښار د انکار یا منل شوي انکار پنځلسو ورځو په جریان کې ترسره شي ، او باید هغه اساسات وړاندې کړي چې له مخې یې غوښتونکی پدې باور وي چې ریکارډ عامه ریکارډ دی ، او د ښار لخوا د انکار لپاره شراکت.

د آزادو ثبتونو د پینسلوانیا دفتر به قضیې ته د استیناف افسر وګماري ، او د استیناف افسر به د استیناف تر لاسه کیدو وروسته دېرشو ورځو کې یوه پریکړه صادره کړي. د استیناف افسر پریکړه ممکن د عادي دعوی محکمې د الګګینی کاونټي محکمې ته وغوښتل شي.