د کال ګاونډی

د نهم فارم

دا جایزه هغه ګاونډي ته روښانه کوي چې پورته او هاخوا کې کار کوي ترڅو د شاوخوا خلکو ، د غیرقانوني ډمپ کولو ، ګرافیت ، ریسیکلینګ ، ښکلا کولو او نور ډیر مسلو باندې شاوخوا اغیزه وکړي.

د غوښتل شوي
د غوښتل شوي
د غوښتل شوي
د غوښتل شوي
د غوښتل شوي
دا پریږدئ: