د ځانګړو پیښو سره اړیکه ونیسئ

د ځانګړو پیښو سره اړیکه ونیسئ

د ځانګړو پیښو د CitiParks دفتر سره اړیکه ونیسئ

عمومي پوښتنې

فون:.
EAILspecialevents@pittsburghpa.gov

 

د ټولنې فستیوال پروګرامونه

پست:  cfpgrant@pittsburghpa.gov

 

د کروندګرو نښه

EAIL:  بزرګمرټونه_پیټسبورګ.gov

 

که تاسو د پیښې او/یا فلم جواز په لټه کې یاست، مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ د فلم او پیښو مدیریت دفتر:

EAILofem@pittsburghpa.gov