د ښار کنټرولر دفتر

د ښار کنټرولر

د ښار کنټرولر د پیټسبورګ په ښار کې دوه خپلواکې ټاکل شوي ، د ښار په کچه دفترونو څخه یو دی ، او بل یې ښاروال دی. د ښار کنټرولر لپاره د دفتر موده څلور کاله ده ، او دا محدودیت نلري.

د ښار کنټرولر د پیټسبورګ ښار ښاریانو لپاره مالي څارونکی دی. دا د کنټرولر دنده ده چې د ښار مالیه ډالر د ضیاع ، درغلي او ناوړه ګټه اخیستنې څخه خوندي کړي. کنټرولر دا د ښار په حکومت پورې اړوند ټول لګښتونو په تفتیش کولو سره ترسره کوي (ښار د مالیې ریاست او خزانه ورکونکی هم لري چې ټول د ښار عاید راټولوي او تفتیش کوي).

کنټرولر د ښار ټولو ډیپارټمنټونو او د ښار چارواکو لکه د ښاري بیا رغولو اتھاریت (URA) ، پیټسبورګ پارکینګ اتھارټ ، پیټسبورګ د اوبو او سیوري اتھارټۍ او د پیټسبورګ هاؤسنگ اتھارټۍ پلټنې هم ترسره کوي.