ټولنه


په پټه ولسوالۍ کې د پیټسبورګ مورال

بیریو لاتینو (WRCT)

es una transmisión de Radio comunitaria semanal y en español، de una hora، en WRCT 88.3 FM، لاس جویوس پور لا نوچې د 6-7 ماښام ، ډیوډیکاډا یو پرتله والې خبرتیاوې د امریکا لیټینا ی لاس ایسټادوس یونیدوس ، اسونټوس y ایونټیس کامیوټریکاس ، د هسپانتو محلي y لیدنېټس کان لا لا میئر آډیسینیا ډی پیټسبورګ.

کال پیټسبورګ (WRCT)

کال ایسا انا ټرانسمیسیان د رادیو کامیونټیریا سیمالال یي این ایسپول د انا هورا د دریاین en WRCT 88.3 FM que brinda ویسیبیلیډاد یو لاس شراکتوبه د لا کومونیډاد لاټینامریکاانا د لا سوسیډیډاد ډیل derea de پیټسبورګ ی ابورسا سیمه ایز کول. 

پروګرما ISAC

ISAC esa una asociación de seis agencias con el objetivo de conectar inmigrantes que viven en el condado de Allegheny con servicios، programas y comunidades existentes، فورټلیسیر لاس comunidades étnicas de Pittsburgh y تعلیم یر لاس ثابتینګوریو دیریسیوس دیروزیوس کې ریګین ، سوس نیسیسیډیز ، کلتوري y servicios que sean lingüísticamente apropiados. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://isacpittsburgh.org

کاسا سان جوس

د کاسا سان جوس ای ان سینټرو ډی ریکورسز کمونیتاریز کیف ډیفینډي یپ امپوډرا یو لاس لاټینوس پروموویاندو لا انټراګیسین y لا اوټوسوفیسینسییا یو ټریوس ډ سرویسیوس سوسیالیس ، ریورسوس لیګلیس ی پروګرماسیان دی ایونیو. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://casasanjose.org

سینټرو کامیوټاریو لاتین (LCC por sus siglas en ingles)

د ایل سینټرو کامیوټاریو لاتینیو پروګرماسیین این مونکریسټ ، بیچیو ویو ایل سینټرو ډی پیټسبورګ y پروپرسیانا انفارمیشن سی ای ریکارس پارا لا تیاریان لا لا یونیورډیډ ، لا پاریسیکن کامیټاریه ، لا کریکین ډ ریډز یا لا پروموسیان. Su Centro de Bienvenida se encuentra justo en el corazón del distrito ثقافتي en el Centro de پیټسبورګ. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://www.latinocommunitycenter.org

LACU

LACU es una plata form para que لاس miembros de la comunidad لیټینا aumenten su visibilidad y promuevan la cultura latina en la región. د اپوین ایونټوس این ټوډو پیټسبورګ پیرا سپیپر لیس بیریرس کلتورایلس ال میجورار لا کومونیسیکاین ی ایل اینټینډیمینټیو اینټری لا کومونیډاد لاټینامریکاانا یټراس کامیونایډز ای ایل área. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://www.lacunet.org

وایبرټ پیټسبورګ

La misión de Vibrant Pittsburgh es abrazar la inclusión، garatizar el crecimiento de la región de Pittsburgh al atraer، retener y Higherar una تنوعاد de وړتیاوې y promover a la región a nivel nacional e internacional como unoaoao regiaoo. Su página electrónica incluye una base de datos de Puestos vacantes en varas Organacaciones de la ciudad. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://vibrantpittsburgh.org/

COESA: اسوشیاسیون برازیلینا

د یونا ارګانیکین ګناه جریمې د لوکرو کوی اپیا لیس نیسیسیډایډس ډی لاس برسيلیوس en el oeste de Pensilvania y promueve la cultura brasileña. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي  www.facebook.com/Coesa برازیلیانسوسی

CLAS: سینټرو ډی اسټیوډیز لاتینوامریکاس

د کومو سینټرو ناسینال ډی ریکورسز د اماریکا لیټینا ، ایل پروګرما ډی ایکټینسین د CLAS ډیسامپینا یو این پاپیل اساسن en en intercambio de información y تجربوسیس en امریکا لیټینا د تعلیم زده کونکي tanto a nivel universitario como de jardín de infantes a secaria () profesional y público en عمومی کامو پارټ دی su misión de servicio Público de Educación (Outreach). Para más información por د لید لید ملاتړ کوي www.ucis.pitt.edu/clas/

سینټرو لیتینو پیژندل شوی (د لاتینو کورنۍ مرکز انګیرنه)  

د ایل سینټرو پیژندل شوی لیټینو آفریس ریورسس y اپوټو پارا فامیلیاس لاتیناس پار کرار نیروس سالیو ایبلز فیلیسس. El enfoque es para fascilias con ni conos de 0 a 5 años y también ofrecen educationación para los padres sobre el desarrollo infantil y planificación de objetivos en el hogar de la fascilia y en el Centro. لا ڈائریکین ډیل سینټرو 5450 دوهم ایو ، سیګونډو پیسو ، پیټسبورګ ، PA 15207 این ایل باریو دی هیزل ووډ ، y su teléfono es 412-325-8111. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://www.facebook.com/AIULatinoFamilyCenter/

د تایین پروګرماس پارا لا کومونیډاډ عمومي کیو incluyen clas de inglés para بالغاس ، oportunidades de liderazgo como el Consejo de Padres ، y Coordinación de servicios a través del programa de ISAC.

د Otras listas de grupos comunitarios y recursos:

https://www.ucis.pitt.edu/clas/sites/default/files/Latin_American-Caribbean_Organizations_Pittsburgh.pdf

https://www.lacunet.org/latinos

https://vibrantpittsburgh.org/Module/Resource/WelcomeResourcesList