د ښاري پلان جوړونې څانګه

د

د ارکیټیکچلل انوینټري یوه سروې ده چې د پیټسبورګ ښار شاوخوا ښارونو لپاره بشپړه شوې چې دننه تاریخي ودانۍ توضیح کوي. دغه سروې په 2014 began. in کال کې په ښار کې دننه د معماري شرایطو مستند کولو لپاره پیل شوې وه. د اوکلینډ لپاره یوه سروې بشپړه شوې ده.

د پیټسبورګ ښار لپاره مهندسي توکي د پنسلوانیا تاریخي او میوزیم کمیسیون لخوا چمتو شوي تمویل سره ممکن شوي.

تکمیل شوي فهرستونه: