د ښاري پلان جوړونې څانګه

مهرباني وکړئ د غونډې مهالویش ته د بارولو وخت ورکړئ.
د بار وخت ممکن تر 20 ثانیو پورې وخت ونیسي. مننه.

د اجنډا ، پریزنټشنونو ، او د 2020 جون څخه دقیقو او وروسته لپاره ، مهرباني وکړئ وګورئ د مجازی نوم ورکولو کمیسیون

د نومونې کمیسیون مهالویش 2018

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادولغوه شوی
01 / 08 / 2018 
04 / 02 / 2018 
07 / 09 / 2018 
10 / 01 / 2018 

د نومونې کمیسیون مهالویش 2017

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادولغوه شوی
04 / 03 / 2017اجنډا-90-1000.pdf
 
07 / 10 / 2017 
10 / 02 / 2017