د ښاري پلان جوړونې څانګه

کیلي اړیکې

د ښار پلان جوړولو ریاست enamel تيليفون
د رییس کیرن ابرامس دفتر -- 412-255-2219
د عامه هنر او مدني ډیزاین کمیسیون pacd@pittsburghpa.gov 412-255-2219
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون تاریخی لید - pittsburghpa.gov 412-255-2219
د زون او پراختیا بیاکتنې څانګه zoning@pittsburghpa.gov 412-255-2241
د زون کولو دفتر فکس -- 412-255-2561
د پلان جوړونې کمیسیون plancommission@pittsburghpa.gov 412-255-2241
د سمون زون زون zoningboard@pittsburghpa.gov 412-255-2241