ساده مدیریت

د سړک ساتنه او برخه نقشه

د سړک ساتنې ګرافیک

زمونږ ماموریت: د پیټسبورګ سړک سړک ساتنې اداره زموږ د ښار خوندي او پاک سړکونه ډاډمن کولو کې د مرستې لپاره د سړکونو له سره راستنولو ، د واورې او یخ لرې کولو ، د سړکونو پاکولو ، ناورین غبرګون ، او د ځمکې ثبت کې د ښار اړتیاو ته پاملرنه کوي.

د DPW اسانتیاو سره د DPW برخې 1
د DPW اسانتیاو سره د DPW برخې 2
د DPW اسانتیاو سره د DPW برخې 3
د DPW اسانتیاو سره د DPW برخې 4
د DPW اسانتیاو سره د DPW برخې 5
DPW ولسوالۍ او اسانتیاوې د شورا ولسوالیو سره
ګاونډ او شورا ولسوالۍ د DPW اسانتیاو سره

// د کوکي پالیسي