ځانګړي پیښې بیا راپورته کیدل

د ځانګړي پیښې ریسایکلینګ

د ځانګړي پیښې ریسایکلینګ

د ځانګړي پیښو تنظیم کونکي چې هره ورځ 200 یا ډیر افراد تمه کوي د ښار کوډ لاندې اړین دي §619.02، د ښاروالۍ ضایعاتو څخه د ریسایبلونو جلا کولو لپاره. لاندې موادو ته اړتیا ده چې په ځانګړي پیښو کې د مخکینیو او پوسټ ریسایکلینګ فعالیتونو لپاره دوباره ریسلیکل شي: