د څانګو خبرتیا

نوي څه ولولئ

د مارچ د مجازی ټولنې کمیسیون غونډهکمیسیون نوی اجرایوي رییس غوره کويد جنوري 14 مه ځانګړې ناسته (مجازی) 1/14/2021د Rights Humanﺮي Con Conﻮ Rightsﻮ د وaks Con.. د test on .test.. on. Press.. Press Press Press Press ا Release Release Release Releaseد بشري حقونو نړیواله ورځ 2020د کرایه کونکو حقونو ویبینارد کرون قانون لارښود او لاسيد جنډر پوهاوي ویبینار ویډیومطبوعاتي اعلامیه: LGBTQIA + د سترې محکمې پریکړهد جورج فلایډ په اړه بیاند 2019 کلنی راپورمطبوعاتي اعلامیه: کوویډ - 19 او تبعیضد فېس بوک ژوند ټاون هال ویډیود دفتر د بندیدو معلوماتیادونه: د COVID-19 احتیاطي اقداماتو په جریان کې د PHCHR حالتد 2020 کمیسیون کمیسیون غونډهد دسمبر 2019 XNUMX! Community د ټولنې ناسته!مطبوعاتي اعلامیه: د الډیرډیس ساکر ټیمد 2018 کلنی راپور