زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
ښار اوس د 2021 CDBG برنامې لپاره غوښتنلیکونه مني: عامه خدمت او د ګاونډي هیواد اقتصادي پراختیا مرستې.
والي وولف په هیل ولسوالۍ کې د لوی تام هایټاپ شاپ ته فنډ ورکوي
پیټسبورګ د فیلډلفیا ملاتړ لپاره لنډیز فایل
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
ښار اوس د 2021 CDBG برنامې لپاره غوښتنلیکونه مني: عامه خدمت او د ګاونډي هیواد اقتصادي پراختیا مرستې.
والي وولف په هیل ولسوالۍ کې د لوی تام هایټاپ شاپ ته فنډ ورکوي
پیټسبورګ د فیلډلفیا ملاتړ لپاره لنډیز فایل
ټول خبرونه وګورئ